บริษัท เหล็กดูด จำกัด
โทร 085-799-6031
  • th

แม่เหล็กรูเทเปอร์


แม่เหล็กรูเทเปอร์

แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00379-B401003M3-S

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยมมีรู เกรด N42 ขนาด 40mm x 10mm x 3mm x M3 S ontaper รหัส 00379-B401003M3-S ราคาชิ้นละ 45 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00378-B401003M3-N

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยมมีรู เกรด N42 ขนาด 40mm x 10mm x 3mm x M3 N ontaper รหัส 00378-B401003M3-N ราคาชิ้นละ 45 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กกำลังสูง รหัส D3005M4

เหล็กดูดแรงสูง จัดส่งด่วนทั่วประเทศ เกรด N35 ขนาด 30mm x 5mm x H4mm ชิ้นละ 140 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กกำลังสูง รหัส D2505M4

เหล็กดูดแรงสูง เกรด N35 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 25mm x 5mm x H4mm ชิ้นละ 100 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กกำลังสูง รหัส D1505M3

เหล็กดูดแรงสูง เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 15mm x 5mm x M3 ชิ้นละ 32 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00377-B201003M3-N

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยมมีรู เกรด N42 ขนาด 20mm x 10mm x 3mm x M3 N ontaper รหัส 00377-B201003M3-N ราคาชิ้นละ 25 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00401-D1503M3-S

แม่เหล็กแรงสูง กลม เกรด N42 ขนาด 15mm x 3mm x M3 ขั้วใต้ (S) ด้าน Taper รหัส 00401-D1503M3-S ราคาชิ้นละ 18 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00400-D1503M3-N

แม่เหล็กแรงสูง กลม เกรด N42 ขนาด 15mm x 3mm x M3 ขั้วใต้ (N) ด้าน Taper รหัส 00400-D1503M3-N ราคาชิ้นละ 18 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กกำลังสูง รหัส 00414-D2005M4-N

แม่เหล็กแรงสูง กลม เกรด N42 ขนาด 20mm x 5mm x M4 ขั้วเหนือ (N) ด้าน Taper รหัส 00414-D2005M4-N ราคาชิ้นละ 40 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กกำลังสูง รหัส 00415-D2005M4-S

แม่เหล็กแรงสูง กลม เกรด N42 ขนาด 20mm x 5mm x M4 ขั้วใต้ (S) ด้าน Taper รหัส 00415-D2005M4-S ชิ้นละ 40 บาท

สอบถาม