บริษัท เหล็กดูด จำกัด
โทร 085-799-6031
  • th

แม่เหล็กแรงสูงกลม


แม่เหล็กแรงสูงกลม

แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00338-D1203H065

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 12mm x 3mm x H 6.5mm ชิ้นละ 16 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00387-D0201

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 2mm x 1mm ชิ้นละ 1.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00331-D1005

เหล็กดูดแรงสูง กลมแบน เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10mm x 5mm ชิ้นละ 12.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00395-D0301

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 3mm x 1mm ชิ้นละ 1.20 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง กลมแบน รหัส D03015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 3mm x 1.5mm ชิ้นละ 1.40 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง กลมแบน รหัส D0302

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 3mm x 2mm ชิ้นละ 2.20 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00405-D0303

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 3mm x 3mm ชิ้นละ 2.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00397-D0401

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 4mm x 1mm ชิ้นละ 1.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00253-D04015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 4mm x 1.5mm ชิ้นละ 1.60 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00348-D0402

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 4mm x 2mm ชิ้นละ 1.40 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00213-D0501

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N35 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 1mm ชิ้นละ 1.70 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00349-D0501

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 1mm ชิ้นละ 1.20 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00254-D05015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 1.5mm ชิ้นละ 2.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00409-D0502

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 2mm ชิ้นละ 1.80 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00396-D0503

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 3mm ชิ้นละ 3.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00350-D0505

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 5mm ชิ้นละ 3.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00312-D0520

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 20mm ชิ้นละ 20.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00343-D0525

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 25mm ชิ้นละ 15.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00174-D0601

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N35 ขนาด 6mm x 1mm ลดราคาล้างสต็อค เหลือชิ้นละ 1.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00351-D0601

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 6mm x 1mm ชิ้นละ 1.60 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00352-D06015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 6mm x 1.5mm ชิ้นละ 2.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00398-D0603

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 5mm x 3mm ชิ้นละ 3.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00060-D0605

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N35 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 6mm x 5mm ชิ้นละ 8.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00356-D0802

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 8mm x 2mm ชิ้นละ 3.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00229-D0803

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N35 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 8mm x 3mm ชิ้นละ 7.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00381-D0803

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 8mm x 3mm ชิ้นละ 4.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00337-D0805

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 8mm x 5mm ชิ้นละ 10.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00399-D1001

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10mm x 1mm ชิ้นละ 3.30 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00382-D10015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10 x 1.5 mm ชิ้นละ 3.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00388-D1005

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10mm x 5mm ชิ้นละ 12.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00257-D1003

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10mm x 3mm ชิ้นละ 12.60 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00368-D1003

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10mm x 3mm ชิ้นละ 8.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00358-D1015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10 x 15 mm ชิ้นละ 38.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00359-D1020

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10 x 20 mm ชิ้นละ 50.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00360-D1030

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 10 x 30 mm ชิ้นละ 70.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00288-D1201

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 12mm x 1mm ชิ้นละ 6.50 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00361-D1201

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 12mm x 1mm ชิ้นละ 5.20 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00369-D12015

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 12 x 1.5 mm ชิ้นละ 6.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส 00344-D1203

เหล็กดูดแรงสูง นีโอไดเมียม เกรด N42 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 12 x 3mm ชิ้นละ 10.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง รหัส D1203H06A

เหล็กดูดแรงสูง เกรด N35 จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ขนาด 12mm x 3mm x H 6.5mm ชิ้นละ 16 บาท

สอบถาม