บริษัท เหล็กดูด จำกัด
โทร 085-799-6031
  • th

แม่เหล็กแรงสูงสี่เหลี่ยม


แม่เหล็กแรงสูงสี่เหลี่ยม

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00291-B020201

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม เกรด N42 ขนาด 2mm x 2mm x 1mm รหัส 00291-B020201

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00385-B030301

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 3mm x 3mm x 1mm รหัส 00385-B030301

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส B0503015

แม่เหล็กแรงสูง ขนาดเล็ก ขนาด 5mm x 3mm x 1.5mm - B0503015

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00391-B1005015

ขนาด 10mm x 5mm x 1.5mm เกรด N42 เคลือบผิว 3 ชั้น ราคาชิ้นละ 4.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กถาวร แรงสูง รหัส B0505015

แม่เหล็กถาวร แรงสูง นีโอไดเมียม ขนาด 5mm x 5mm x 1.5mm - B0505015

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00386-B100503

ขนาด 10mm x 5mm x 3mm เกรด N42 ทนอุณหภูมิสูงสุด 80°C ราคาชิ้นละ 6.40 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00246-B1010015

เกรด N42 ขนาด 10mm x 10mm x 1.5mm จัดส่งด่วนทั่วประเทศ ราคาชิ้นละ 6.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00410-B101003

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet ขนาด 10mm x 10mm x 3mm เกรด N42 ราคาชิ้นละ 10.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00273-B101005

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet ขนาด 10mm x 10mm x 5mm ราคาชิ้นละ 21.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00404-B101010

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet ขนาด 15mm x 15mm x 3mm ราคาชิ้นละ 23.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00275-B2005015

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 5mm x 1.5mm ราคาชิ้นละ 8.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00364-B2005015

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 5mm x 1.5mm ราคาชิ้นละ 8.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00377-B201003M3-N

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 10mm x 3mm x M3 N ontaper ราคาชิ้นละ 25.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00341-B201005

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 10mm x 5mm ราคาชิ้นละ 30.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส B202003

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 20mm x 3mm ราคาชิ้นละ 42.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00366-B202003

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 20mm x 3mm ราคาชิ้นละ 42.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00278-B202005

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 20mm x 20mm x 5mm ราคาชิ้นละ 60.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส B3010015

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม ขนาด 30mm x 10mm x 1.5mm ราคาชิ้นละ 21.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00317-B301005

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 30mm x 10mm x 5mm ราคาชิ้นละ 32.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00378-B401003M3-N

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 40mm x 10mm x 3mm x M3 N ontaper ชิ้นละ 45.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00379-B401003M3-S

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet เกรด N42 ขนาด 40mm x 10mm x 3mm x M3 S ontaper ชิ้นละ 45.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00411-B402010

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet ขนาด 40mm x 20mm x 10mm เกรด N42 ชิ้นละ 220.00 บาท

สอบถาม
แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม รหัส 00412-B502510

แม่เหล็กสี่เหลี่ยม / Block Magnet ขนาด 50mm x 25mm x 10mm เกรด N42 ชิ้นละ 280.00 บาท

สอบถาม